Szkolenia old

Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny
Poprzedni
Następny

Prowadzący

Profesor WILLIS C. MAPLES, OD, MS FAAO, FACBO, FCOVD

Czytaj dalej

Doktor Optometrii (OD, SCO, Memphis, Tennessee). Specjalista optometrii pediatrycznej, optometrii behawioralnej oraz terapii widzenia. Profesor i twórca programu terapii widzenia na Northeastern State University, prowadził zajęcia z zakresu terapii widzenia, epidemiologii zeza /niedowidzenia, problemów z nauką związanych z widzeniem, rozwoju układu wzrokowego dziecka oraz podstawowej analizy danych optometrycznych. Przez 25 lat był kierownikiem wydziału terapii widzenia w Szpitalu WW Hastings Indian Hospital (Tahlequah, OK). Do jego szczególnych zainteresowań należą zez, niedowidzenie oraz problemy z nauką. Jest stypendystą American Academy of Optometry, College of Optometrists in Vision Development i Australasian College of Behavioural Optometry.

 

Aktywny członek College of Optometrists in Vision Development (COVD), organizacji certyfikującej w zakresie rehabilitacji wzrokowej w USA. Przez dwa lata pełnił funkcję przewodniczącego tej organizacji, dwukrotnie też pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej i Certyfikacyjnej COVD.

 

Jest laureatem prestiżowych nagród AM Skeffington’a za publikacje naukowe oraz nagrody GN Getman’a za wkład w pracę w dziedzinie optometrii pediatrycznej
i optometrii rozwojowej. Został nagrodzony przez COVD za całokształt osiągnięć zawodowych.

 

Dr Maples jest autorem ponad 80 powszechnie cytowanych artykułów naukowych a jego Scopus h-index wynosi 10. Wielokrotnie prowadził wykłady w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, Australii / Nowej Zelandii, Chinach, Korei, Kolumbii, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, na Węgrzech i w Polsce. W latach 2006-2011 był redaktorem naczelnym Journal of Behavioral Optometry oraz autorem publikacji dla Fundacji Optometric Extension Program (OEP). Organizacja ta przyznała mu kolejną nagrodę za całokształt twórczości w służbie dla profesji.

 

Jest dożywotnim członkiem American Optometric Association i Mississippi Optometric Association. Posiada licencje stanowe w Oklahomie, Tennessee i Mississippi. Otrzymał także honorowe członkostwo w Południowokoreańskim Stowarzyszeniu Optometrycznym i Polskim Towarzystwie Optometrii i Optyki (PTOO).

 

Po kilku latach spędzonych na częściowej emeryturze (uczestnicząc w badaniach, pisaniu publikacji naukowych, wykładach w kraju i za granicą) otworzył praktykę z dr. Megan Sumrall-Lott w Bellevue Specialty Eye Clinic (styczeń 2016)
w Hattiesburg’u, MS.

 

Praktyka ta specjalizuje się w pracy diagnostyczno-terapeutycznej w zakresie zaburzeń widzenia obuocznego, rozwoju i rehabilitacji widzenia, pracy z pacjentami neurologicznymi. Praktykę najczęściej odwiedzają pacjenci
z zezem, niedowidzeniem, problemami okulomotorycznymi, problemami z akomodacją, trudnościami w nauce, zaburzeniami koncentracji i uwagi, z towarzyszącą nadpobudliwością, pacjenci ze spektrum autyzmu, z urazowym uszkodzeniem mózgu i po udarach.

 

W. C. Maples jest żonaty, ma trzy córki, 8 wnucząt i 2 prawnuków. W chwilach wolnych od optometrii lubi studiować Biblię, pracować w ogrodzie i podróżować.

Prof. UAM Dr hab. n. med. Anna Przekoracka – Krawczyk

Czytaj dalej

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Pracowni Fizyki Widzenia, i Optometrii UAM (obecnie Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii), w Poznaniu oraz pracownik naukowy w Laboratorium Fizyki Widzenia i Neuronauki Centrum NanoBioMedycznego UAM w Poznaniu.

 

Jest autorem kilkudziesięciu szeroko cytowanych prac naukowych w tym większość o zasięgu międzynarodowym, a jej Scopus h-index wynosi 7, jest także współautorem rozdziału o układzie wzrokowym w podręczniku akademickim Biofizyka. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO); College of Optometrists in Vision Development (COVD); Komisji Etyki PTOO oraz Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki i Optometrii (ŚKAOiO)

Dr Katarzyna Przekoracka

Czytaj dalej

Studia o specjalności Optyka i Optometria ukończyła na Universita Roma Tre w Rzymie (Włochy), gdzie uzyskała tytuł Bachelor in Optics and Optometry (BSc). Ukończyła także studia na kierunku Optometria na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra optometrii (MSc).

 

W roku 2019 ukończyła Podyplomowe Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, i uzyskała stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu (PhD);

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako optometrysta w gabinetach optometrycznych i kontaktologicznych w Rzymie. W latach 2013-2014 pracowała również jako wykładowca akademicki prowadząc zajęcia z zakresu aplikacji soczewek kontaktowych na Rome Tre Universita w Rzymie. Od roku 2020 prowadzi zajęcia z zakresu soczewek kontaktowych oraz optometrii pediatrycznej na UAM w Poznaniu na kierunku optometria.

 

W Centrum Terapii Wzroku Opto+ zajmuje się diagnostyką i terapią złożonych wad wzroku u dzieci i dorosłych. Sprawuje opiekę nad pacjentami z problemami takimi jak: wady refrakcji, niedowidzenie, zezy, zaburzenia akomodacyjno – wergencyjne, dysfunkcje okoruchowe, problemy wzrokowe w nauce i czytaniu, zaburzenia percepcji wzrokowej, czy deficyty wzrokowe u pacjentów neurologicznych.

Dr Luiza Maria Krasucka

Czytaj dalej

Luiza Krasucka, ukończyła Podyplomowe Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2019) i uzyskała stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (2022). Tematem rozprawy doktorskiej ,dotyczącej optometrii sportu, napisanej pod opieką Prof. dr hab. n. med. B. Miśkowiaka oraz Dr hab. n. med. Wojciecha Warchoła była:” Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego piłkarzy nożnych w grupie wiekowej od 10 – 13 lat oraz wpływu przeprowadzonego treningu wzrokowo – motorycznego na wyniki testów sprawności piłkarskiej”. Dr L. Krasucka jest absolwentką Podyplomowego Studium Optometrii (UMP Poznań , 2011), studiów dziennych licencjackich na kierunku Optyka Okularowa (UAM Poznań, 2005), oraz studiów dziennych magisterskich na kierunku Fizyka Ogólna (UAM Poznań, 2003).

 

W latach 2005 – 2009 przebywała w Irlandii, gdzie uzyskała rozpoznanie kwalifikacji zawodowych na poziomie Dispensing Optician, zawodowo była związana z salonami sieciowymi Specsavers i Vision McNally. W przeszłości pracowała jako optometrysta współpracujący z siecią salonów Vision Express w Poznaniu oraz gabinetami kontaktologii Skorupski Optical. W latach 2015 – 2021 jako Konsultant ds. Edukacji w firnie Johnson & Johnson była współodpowiedzialna za przygotowanie i realizację programów szkoleniowych i konferencji dla optometrystów i okulistów z polski i zagranicy.

 

W latach 2020 -2022 przewodnicząca PTOO, zaangażowana w prace nad Ustawą o Niektórych Zawodach Medycznych przyjętą do wykazu prac rządu w styczniu 2022. Od 2014 koordynator i uczestnik wszystkich kursów za zakresu neurooptometrii i terapii widzenia z udziałem profesora Willisa Clem Maples’a i Wes’a De Rosier. W latach 2014 – 2015 ukończyła dwuletni akademicki kurs Terapii Widzenia organizowany przez Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu. Prowadzi prywatną praktykę optometrii i terapii widzenia w Łodzi, której pacjenci to głównie dzieci z zaburzeniami edukacyjnymi, dzieci i dorośli z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz elitarni sportowcy.

Dr Paulina Pyżalska

Czytaj dalej

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz Podyplomowego Studium Optometrii i Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na tej uczelni uzyskała stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej – kierunek optometria.

 

Ukończyła kurs terapii widzenia na UAM, a także wszystkie poziomy kursu Vision Therapy organizowanego przez PTOO, prowadzonego przez prof. W.C.Maples’a. Obecnie pracuje jako wykładowca w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM oraz optometrysta (NO 11110) – dobierając korekcję okularową oraz soczewki kontaktowe, a także diagnozując zaburzenia widzenia obuocznego i prowadząc trening wzrokowy. Brała udział w rozwoju narzędzia do terapii zaburzeń widzenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Interesuje się rolą zaburzeń wzrokowych w specyficznych trudnościach w uczeniu się, a także sports vision. Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi jako instruktor rekreacji ruchowej.

 


Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.

Dr Monika Wojtczak-Kwaśniewska

Czytaj dalej

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Biofizyka spec. Optyka okularowa, po których w roku 2012 uzyskała tytuł licencjata. W roku 2014 uzyskała tytuł magistra optometrii na tym samym uniwersytecie. Ukończyła 2-letni program stypendialny dla optometrystów organizowany przez firmę Alcon w Wielkiej Brytanii. Uczestniczka studium doktoranckiego w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii na UAM w latach 2014-2020. W roku 2022 uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne (w zakresie nauk o widzeniu) – tytuł rozprawy doktorskiej “Cortical sources of vergence eye movements”.

 

Wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związana z Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii, gdzie również realizowała swoją pracę doktorską dotyczącą neurofizjologii ruchów oczu. Wyniki swoich badań prezentowała na wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu optometrii.

 

Optometrysta i Terapeuta wzroku w Centrum Terapii Wzroku Opto+ w Poznaniu. W pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką i terapią wad wzroku u dzieci i dorosłych, takich jak wady refrakcji, niedowidzenie, zezy, zaburzenia akomodacyjno-wergencyjne, dysfunkcje okoruchowe, problemy wzrokowe w nauce i czytaniu, zaburzenia percepcji wzrokowej, czy deficyty wzrokowe u pacjentów neurologicznych, a także zajmuje się kontrolą progresji krótkowzroczności.

 

Jest autorką publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu optometrii oraz neuronauki.

Mgr Dorota Maciaszek

Czytaj dalej

Biolog eksperymentalny. Optometrysta i terapeuta wzrokowy. Specjalista nauk o widzeniu i manager projektów badawczo-rozwojowych. Ukończyła studia na kierunku Optometria (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Biologia stosowana/ specjalizacja biologia eksperymentalna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), oraz doktoranckie Podyplomowe Studium Metodologii Badań Naukowych jak również Studium Podyplomowe Optometrii na Uniwersytecie Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

 

Zainteresowania badawcze skupia wokół zagadnienia wykorzystania nowych technologii w diagnostyce i rehabilitacji dzieci. Tytułem rozprawy doktorskiej jest – “Ocena skuteczności rehabilitacji wzroku przy zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości w grupie dzieci ze zdiagnozowanym niedowidzeniem anizometropowym”. Autorka książek i gry dla najmłodszych dzieci z zaburzeniami wzrokowymi. Założycielka Wydawnictwa Oculino. Specjalizuje się w diagnostyce i prowadzeniu postępowania w zaburzeniach widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Prowadzi optometryczną terapię widzenia. Była wykładowcą na konferencjach branżowych, a także prelegentką na konferencjach krajowych i zagranicznych w tym na konferencji TEDx organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2021 roku. Współtworzy zespół badawczo-rozwojowy młodej medyczno-technologicznej firmy, której celem jest połączenie nauki o widzeniu i technologii.

Kurs Podstawowy:

Podstawy Optometrycznej Terapii Widzenia

Data: 2-3-4 września 2022,

Miejsce: OPTO+ CENTRUM TERAPII WZROKU, Jana Henryka Dąbrowskiego 353, 60-419 Poznań

Prowadzący:

Wykłady: Profesor WILLIS C. MAPLES, OD, MS FAAO, FACBO, FCOVD

Warsztaty: Dr L. M. Krasucka, Mgr D. Maciaszek, Dr K. Przekoracka, Dr P. Pyżalska, Dr M. Wojtczak - Kwaśniewska

Cel: Organizatorzy kursu przyjęli za cel aby każdy optometrysta po dowolnej szkole w Polsce, który chce poszerzyć zakres swoich usług optometrycznych wprowadzając terapię widzenia w podstawowym zakresie opanował umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne dla zaburzeń akomodacji, ruchów oczu i heteroforii. Uczestnik kursu dowie się jak przeprowadzić wywiad pomagający w ustaleniu natury problemu, rozróżnić typ zaburzenia z jakim ma do czynienia, samodzielnie dobrać i wykonać techniki diagnostyczne a także zaproponować i przeprowadzić procedury rehabilitacyjne mające na celu usprawnienie narządu wzroku pacjenta.

Zakres materiału: Zaburzenia akomodacji i ruchów oczu, heteroforie, metody diagnostyczne oraz terapeutyczne. Kurs nie będzie obejmował tematu zezów, niedowidzenia, oczopląsu, neurooptometrii. Zajęcia będą miały formę wykładów tłumaczonych na język polski oraz zajęć praktycznych w małych grupach, podczas których uczestnicy opanują procedury diagnostyki oraz rehabilitacji w obszarze danych zaburzeń. Część praktyczną poprowadzi pięć optometrystek z doświadczeniem akademickim i tytułem doktora lub w trakcie studiów doktoranckich. Wszystkie od co najmniej ośmiu lat na co dzień prowadzą optometryczną terapię widzenia. Tematyka ich rozpraw doktorskich dotyczyła rehabilitacji widzenia, widzenia obuocznego i tematów blisko spokrewnionych. Pod ich opieką zajęcia praktyczne odbywć będą się w małych max 12 osobowych grupach w języku polskim (bez tłumaczenia). Pozwoli to uczestnikom zrozumieć omawiane techniki diagnostyczne i terapeutyczne dla przedstawianych obszarów widzenia.

Koszt uczestnictwa dla członków PTOO*:
4500 zł, nie obejmuje zakwaterowania ani wyżywienia, dla osób spoza PTOO 5500 zł
*osób przyjętych do PTOO, przed ogłoszeniem informacji na temat kursów.

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

Kurs zaawansowany:

Podstawy neurooptometrii i analiza przypadków

9-10-11 września 2022,

Miejsce: OPTO+ CENTRUM TERAPII WZROKU, Jana Henryka Dąbrowskiego 353, 60-419 Poznań

Prowadzący:

Wykłady: PROFESOR WILLIS C. MAPLES, OD, MS FAAO, FACBO, FCOVD, PROFESOR ANNA PRZEKORACKA – KRAWCZYK

Cel: poszerzenie wiedzy z zakresu rehabilitacji wzroku dla optometrystów z co najmniej 5-cio letnim stażem, prowadzących w swojej praktyce optometryczną terapię wzroku od co najmniej 3 lat.

Zakres materiału: podstawowe przypadki zaburzeń widzenia u pacjentów neurologicznych, typy zaburzeń i diagnostyka funkcjonalna oraz kliniczna, statystyki występowania i rokowania, procedury funkcjonalne rehabilitacji u pacjentów neurologicznych, komunikacja z pacjentem neurologicznym, analiza przypadków pacjentów, których w codziennej praktyce w Hattiesburg/ Missisipi prowadzi profesor WC Maples. Ponadto profesor Anna Przekoracka - Krawczyk wyjaśni znaczenie technik obrazowych (OCT, VF, VEP) w zrozumieniu natury i rozległości problemu pacjenta neurologicznego, omówi współczesne techniki rehabilitacji wzrokowej, które choć nadal w fazie badawczo - rozwojowej będą stanowić przyszłość neurooptometrii.

Koszt uczestnictwa dla członków PTOO*:
4500 zł, nie obejmuje zakwaterowania ani wyżywienia, dla osób spoza PTOO 5500 zł
*osób przyjętych do PTOO, przed ogłoszeniem informacji na temat kursów.

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki
Masz pytania dotyczące szkolenia? skontaktuj się z zespołem koordynatorów wydarzenia wypełniając formularz kontaktowy lub napisz na: optometria360@ptoo.pl

    W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies