Deklaracja członka oczekującego (student)

DEKLARACJA CZŁONKA OCZEKUJĄCEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO OPTOMETRII I OPTYKI

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

  DANE OSOBOWE

  Imię i nazwisko*
  Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)*
  Adres do korespondencji (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*
  Kierunek / specjalność*
  Nazwa uczelni*
  Rok studiów*


  Miejsce i data podpisania deklaracji*
  Podpis (imię i nazwisko)*
  ZAŁĄCZNIKI

  Dokumenty potwierdzające nabywanie wykształcenie oraz potwierdzające tożsamość

  1. Kserokopia/skan legitymacji studenckiej*
  2. Kserokopia/skan dowodu osobistego*
  3. Inne