Członkowie wspierający

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki Członkowie Wspierający to każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na cele Towarzystwa swoje wsparcie finansowe lub rzeczowe. Aby zostać Członkiem Wspierającym Towarzystwa należy złożyć swoją deklarację na ręce Zarządu PTOO. Więcej informacji w zakładce Dla firm / mediów - Kliknij tutaj, aby otworzyć

Każdy z Członków Wspierających posiada własną stronę internetową, na których można odnaleźć informacje na temat soczewek okularowych, soczewek kontaktowych oraz szeroko pojętej diagnostyki i profilaktyki narządu wzroku.

HOYA

Nazwa: HOYA Lens Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Puławska 40A, Piaseczno, 05-500 Warszawa.
Telefon: 22 558 88 88
e-mail: hoya@hoya.pl
strona: https://www.hoyavision.com/pl/

Cooper Vision

Nazwa: Cooper Poland Sp. z o.o. 
Adres: ul. Domaniewska 44, 02-672Warszawa
Telefon: 22 306 00 75

Alcon

Nazwa: Alcon Polska Sp. z o.o. 
Adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa 
Telefon: 22 820 34 65

Gazeta Optyka

Nazwa: MAGMONI Sp. z o.o.
Adres: ul. Walecznych 36/1, 03-916 Warszawa
Telefon: 600 688 437 (Sekretarz Redakcji)