Deklaracja członkowska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

POLSKIE TOWARZYSTWO OPTOMETRII I OPTYKI

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

  DANE OSOBOWE

  Imię i nazwisko*
  Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*
  Nazwa i adres miejsca pracy
  Wykonywany zawód*
  Nazwa i rok ukończonej uczelni lub Numer Optometrysty (NO)*

  Miejsce i data podpisania deklaracji*
  Podpis (imię i nazwisko)*
  ZAŁĄCZNIKI

  Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe*