Zarząd

Justyna Iżykowska

PRZEWODNICZĄCA PTOO

Dominika Olkowska

WICEPRZEWODNICZĄCA PTOO

Konrad Abramczuk

Sekretarz PTOO

Włodzimierz Lis​

SKARBNIK PTOO

Sylwia Kijewska

Członek Zarządu