Zarząd

Luiza Krasucka

Przewodnicząca PTOO

Rozalia Molenda

WICEPRZEWODNICZĄCA PTOO

Justyna Iżykowska

SEKRETARZ PTOO

Włodzimierz Lis​

SKARBNIK PTOO

Zbigniew Stojałowski

Członek Zarządu