Zarząd

Luiza Krasucka

Przewodnicząca PTOO

Rozalia Molenda

WICEPRZEWODNICZĄCA PTOO

blank

Justyna Iżykowska

SEKRETARZ PTOO

blank

Włodzimierz Lis​

SKARBNIK PTOO

blank

Zbigniew Stojałowski

Członek Zarządu