Zarząd

Dominika Olkowska

PRZEWODNICZĄCA PTOO

Sylwia Kijewska

WICEPRZEWODNICZĄCA PTOO

Konrad Abramczuk

Sekretarz PTOO

Justyna Iżykowska

SKARBNIK PTOO

Włodzimierz Lis​

CZŁONEK ZARZĄDU