Składka

Składki członkowskie

Składka członkowska na rok 2020 możliwa jest do:
a) opłacenia jednorazowo – 400 zł
– za cały rok z góry płatna do końca stycznia,
b) opłacanie składki ratalne – 480 zł
– półrocznie 2*240 zł / półrocze (płatne do końca stycznia / lipca)
– kwartalnie – 4*120 zł / kwartał (płatne do końca stycznia / kwietnia / lipca / października)
– miesięcznie – 12*40zł / m-c (płatne do końca każdego miesiąca, którego dotyczy)
Terminy wpłat określa regulamin opłacania składek.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki
ul. Warszawska 98A, 61-047 Poznań
PKO BP
nr rach: 63 1020 4027 0000 1002 0432 5981
tytułem: Imię Nazwisko członka PTOO, rodzaj składki*

*opisać za jaki okres: miesięczna / kwartalna / półroczna / roczna (np. Jan Kowalski składka II kwartał 2020)

Każda wpłata kwoty większej niż ustalona wysokość składki będzie traktowana jako dobrowolne wsparcie finansowe Towarzystwa. Kwota ta będzie przeznaczona na cele statutowe i nie będzie podlegała zwrotowi. (Uchwała 42/2018 z dnia 10.12.2018)

FORMULARZ KONTAKTOWY