Składka

Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 077/2021 składka członkowska na rok 2022 wynosi:
a) opłacona jednorazowo – 400 zł
– za cały rok z góry płatna tylko do końca stycznia 2022,
b) opłacana ratalnie – 480 zł
– półrocznie 2*240 zł / półrocze (płatne do końca stycznia / lipca)
– kwartalnie – 4*120 zł / kwartał (płatne do końca stycznia / kwietnia / lipca / października)
– miesięcznie – 12*40zł / m-c (płatne do końca każdego miesiąca, którego dotyczy)
Terminy wpłat określa  regulamin opłacania składek.
 
Wpłaty należy dokonać na konto:
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki
ul. Warszawska 98A, 61-047 Poznań
PKO BP
nr rach.: 63 1020 4027 0000 1002 0432 5981
tytułem: Imię Nazwisko członka PTOO, rodzaj składki *
 
*opisać za jaki okres: miesięczna / kwartalna / półroczna / roczna (np. Jan Kowalski składka II kwartał 2022)

FORMULARZ KONTAKTOWY