O PTOO

Jak to się zaczęło?

Początki optometrii w Polsce to utworzenie z dniem pierwszym stycznia 1983 roku Zakładu Optometrii w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dziesięcioletnia, intensywna praca pracowników tego zakładu, a szczególnie profesora Bolesława Kędzi, doprowadziła do wybudowania i wyposażenia nowego Zakładu Optometrii. W 1994 roku, zarządzeniem rektora AM, powołane zostaje pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Optometrii mające za zadanie:

wykształcenie pracowników służby zdrowia z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami wymaganymi do prowadzenia badań i korekcji optycznej układu wzrokowego, którzy tą drogą uzyskują specjalność zawodową w zakresie optometrii

Plan nauczania w ramach studium został opracowany na podstawie programu Europejskiego Dyplomu Optometrii i zawierał wszystkie moduły tego programu, a słuchacze studium byli w zasadzie pierwszymi w Europie studentami kształconymi według takiego projektu. Pierwszy program Studium Optometrii obejmował 600 godzin dydaktycznych – wykładów i ćwiczeń. Dodatkowo studenci mieli obowiązkowe minimum, trzydziestogodzinne zajęcia w gabinecie okulistycznym lub na oddziale okulistycznym szpitala oraz wykonywali prace końcowe. Całość harmonogramu zajęć i jego realizacja konsultowana była na bieżąco przez City University w Londynie, która to uczelnia otrzymywała wszystkie tematy wykładów i ćwiczeń oraz testy egzaminacyjne i ich wyniki. Należy przy tym zaznaczyć,  że w ramach tego programu realizowano niewielką liczbę godzin dydaktycznych z modułu zawierającego zagadnienia z optyki okularowej i warsztatu optycznego. Zajęcia te dotyczyły tylko wybranych, bardziej złożonych zagadnień optyki okularowej. Ograniczenie to wynikało z przygotowania zawodowego słuchaczy studium. Warunkiem zakwalifikowania na studium podyplomowe było:

• wyższe wykształcenie,
• dyplom mistrzowski optyka okularowego,
• czynne wykonywanie zawodu optyka.

Po zakończeniu pierwszego kursu refrakcji, 18 sierpnia 1994 roku, powołane zostało Polskie Optometryczne Towarzystwo Naukowe, które uzyskało status obserwatora Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO), a po przekształceniu w Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO) – prawa członka stałego ECOO. Korzystając ze swoich uprawnień Towarzystwo zarekomendowało Radzie Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną (KRIO), co umożliwiło również tej organizacji uzyskanie praw członka stałego ECOO, wzmacniając tym samym głos polskiej delegacji podczas obrad.

Podstawowe cele PTOO

• propagowanie światowych standardów optometrii,
• kształcenie w dziedzinie optometrii i optyki,
• krzewienie zasad etyki zawodowej,
• działanie na rzecz rozwoju optometrii w Polsce.

Działalność Towarzystwa (PTOO) umożliwiła powołanie nie tylko Podyplomowego Studium Optometrii, ale również utworzenie studiów dziennych dla absolwentów szkół średnich w zakresie optyki okularowej i optometrii. Kształcenie takie podjęły Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (aktualnie Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego) w ramach międzyuczelnianej umowy. Od października 2001 roku realizowana była również druga edycja Podyplomowego Studium Optometrii dla optyków z wyższym wykształceniem. Pomimo wielu trudności optometria będzie nadal rozwijać się i mamy nadzieję, że grupa fachowców wykształconych na poziomie akademickim, świadcząca usługi w zakresie optyki i optometrii na najwyższym poziomie, będzie nadal rosła.

Aktualnie....

PTOO nieustannie prowadzi działania w kierunku regulacji zawodu optometrysty. Działań tych jest bardzo wiele i nie byłyby możliwe bez udziału członków Towarzystwa. Jednym z nich jest tworzenie wymaganej dokumentacji, niezbędnej do posiadania podstaw prawnych uregulowania zawodu – z pomocą członków PTOO stworzony został Kodeks Etyki Zawodu Optometrysty. Wprowadzono również wzór pieczątki optometrysty oraz numerację optometrystów, dzięki której pacjenci mogą z łatwością zweryfikować wykształcenie specjalisty, u którego wykonują badanie wzroku. W przypadku dużej ilości wniosków o nadanie Numeru Optometrysty, numer ten jest przyznawany w pierwszej kolejności członkom Towarzystwa.

PTOO opracowało również normy wyposażenia gabinetu, oraz standardy badania optometrycznego na podstawie wymogów europejskich. Na arenie europejskiej, Polska jako jedyny z członków ECOO, posiada obecnie dwóch przedstawicieli w dwóch komisjach działających na rzecz optometrii w Europie. Reprezentanci, delegaci uczestniczą aktywnie w konsultacjach europejskich w Brukseli.

Towarzystwo działa również na rzecz podnoszenia i ujednolicenia kształcenia optometrii w Polsce oraz zapewnia polskim optometrystom możliwość stałego dokształcania się, dzięki organizacji szkoleń oraz konferencji – na które członkowie PTOO mogą zapisać się ze zniżką cenową za udział w wydarzeniu, mając również pierwszeństwo udziału.

Optometria w Polsce wciąż się rozwija i mamy nadzieję, że ilość specjalistów wykształconych na poziomie akademickim, świadczących usługi w zakresie optometrii i optyki na najwyższym poziomie, będzie nadal rosła.

Statut PTOO

Większość dokumentów takich jak statut, regulamin opłacania składek członkowskich, deklaracje członkowskie, deklaracje studenckie i inne znajdują się w dziale „Do pobrania

Władze PTOO

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Towarzystwa
  3. Komisja Rewizyjna (KR)
  4. Komisja Etyki Optometrii (KEO)

Jak przystąpić do PTOO ?

Wszelkie informacje dotyczące przystąpienia do PTOO znajdują się na stronie „Dołącz do nas”.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies