Kształcenie

Uczelnie wyższe w Polsce, które kształcą optometrystów a ich absolwenci otrzymają Numer Optometrysty (NO)*

STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA

Wydział Fizyki, POZNAŃ
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
tel. 61 829 5202, fax 61 829 5155
www.fizyka.amu.edu.pl
dla zainteresowanych kształceniem

Tytuł: magister optometrii
Dwuletnie studia magisterskie uzupełniające prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
Studia wyłącznie dla absolwentów studiów I-stopnia ze specjalnością optyka okularową.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, WROCŁAW
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 26 00
www.pwr.wroc.pl
dla zainteresowanych kształceniem

Tytuł: magister optyki o specjalności optometria
Studia II stopnia, dwuletnie. Uruchomione zostały od roku akademickiego 2007/2008
Dla absolwentów I-stopnia z tytułem licencjata i inżyniera

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. K. MARCINKOWSKIEGO

Wydział II Lekarski, POZNAŃ
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel. 61 854 7427, fax 61 854 7426
www.umu.edu.pl
dla zainteresowanych kształceniem

Tytuł: magister
Studia II-stopnia, dwuletnie w trybie stacjonarnym.
Studia dla absolwentów studiów I-stopnia (licencjat), uruchomione od roku akademickiego 2012/2013 ze specjalnością optyka okularową.

UNIWERSYTET im MIKOŁAJA KOPERNIKA

Wydział Lekarski, BYDGOSZCZ
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585 33 00, fax 52 585 33 08
www.cm.umk.pl
dla zainteresowanych kształceniem

Tytuł: magister
Studia II-stopnia, dwuletnie

STUDIA LICENCJACKIE

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wydział Fizyki, WARSZAWA
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 32 000
www.optometria.fuw.edu.pl
dla zainteresowanych kształceniem

Studia I-stopnia, trzyletnie w trybie stacjonarnym

STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

POZNAŃ
Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Studia Podyplomowe Optometrii
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
tel. 61 854 73 62, fax 61 854 73 63
www.optometria.amp.edu.pl
dla zainteresowanych kształceniem

Dla absolwentów studiów wyższych o dowolnym kierunku, legitymujących się uprawnieniami optyka okularowego i praktykę w tym zawodzie.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WROCŁAW
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Studia Podyplomowe Optometrii
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320-25-25, 71 320-34-09, fax 71 320-34-09
www.cku.pwr.wroc.pl
dla zainteresowanych kształceniem

Dla absolwentów studiów magisterskich o dowolnym kierunku.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

CHORZÓW
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Studia Podyplomowe Optometrii
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20
tel. 32 349-76-59
www.optometriaslaska.us.edu.pl
dla zainteresowanych kształceniem

Dla absolwentów studiów wyższych o dowolnym kierunku.

*) Numer Optometrysty – numer wewnętrznej regulacji zawodu wprowadzony przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, nadawany absolwentom uczelni spełniających minimum programowe. W celu uzyskania Numeru Optometrysty absolwent wypełnia Wniosek o nadanie Numeru Optometrysty ,którego warunki uzyskania opisano w Regulaminie nadawania Numeru Optometrysty. W pozostałych przypadkach program absolwentów z innych uczelni będzie weryfikowany przez Konsultanta ds. Kształcenia PTOO. Więcej informacji na stronie Numer Optometrysty