Zawiadomienie o Walnym Zebraniu – 14.03.2020

Szanowni Państwo!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zaprasza Członków Towarzystwa na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 14 marca 2021 o godzinie 10:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. W przypadku braku kworum, drugi termin 10:15. Instrukcja logowania i głosowania znajduje się w strefie zamkniętej na stronie PTOO, do której hasło i link do logowania otrzymali już Państwo w mailu 17.02.2021. Konieczna jest rejestracja na Walne, która ze względu na ograniczenia techniczne prowadzona będzie w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2021 roku. W strefie zamkniętej znajdują się również projekty aktów prawnych, które będziemy chcieli poddać głosowaniu w trakcie Walnego Zebrania. M.in. znajduje się tam nowe brzmienie Statutu PTOO oraz uchwał. W trakcie Walnego Zebrania przedstawione zostanie również sprawozdanie z działalności obecnego Zarządu. Przypominamy wszystkim Członkom, że statutowym obowiązkiem jest czynne uczestniczenie w działalności PTOO, co w pierwszej kolejności dotyczy uczestnictwa w Walnych Zebraniach (§19 lit. „c” Statutu PTOO). Dokładamy wszelkich starań, żeby mogli Państwo wziąć w nim udział osobiście. Wzór pełnomocnictwa jest w razie potrzeby dostępny na stronie ptoo.pl w zakładce „do pobrania”. Skan podpisanego pełnomocnictwa należy przesłać do Biura PTOO drogą mailową najpóźniej do 4 marca 2021, a oryginał – pocztą do dnia Walnego. 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego 14 marca 2021 r.:

1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie przedstawionego porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa z działalności Towarzystwa.
6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Towarzystwa oraz pozostałe sprawozdania.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Komisji Etyki Optometrii (KEO).
9. Sprawozdanie Konsultanta ds. Edukacji.
10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi.
12. Omówienie proponowanych zmian w Statucie PTOO.
13. Głosowanie nad wprowadzeniem nowego brzmienia Statucie PTOO lub poprawek do Statutu.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania zgłoszonych na Walnym Zebraniu w dniu 21.06.2020 r.
16. Zakończenie obrad.

!!!UWAGA!!! Zarząd PTOO przewiduje przynajmniej jedną przerwę w obradach.

Zarząd PTOO zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian w porządku obrad, nie później jednak niż na 10 dni przed terminem zebrania. Ewentualny nowy porządek obrad zostanie udostępniony w strefie zamkniętej strony www.ptoo.pl najpóźniej 7 dni przed datą zebrania.

Wnioski członków PTOO w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad prosimy składać najpóźniej do 21 lutego 2021 roku na adres: biuro@ptoo.pl

Kandydatów na Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków prosimy zgłaszać do dnia 04.03.2021 na adres biuro@ptoo.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies