Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym PTOO 18.03.2023r

Szanowni Państwo!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zaprasza Członków Towarzystwa na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 18 marca 2023 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem platformy ZOOM (w całości on-line). W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się na godz. 10:15 w dniu 18 marca 2023 r. Instrukcja logowania i głosowania znajduje się strefie zamkniętej dostępnej tylko dla Członków Towarzystwa. Ze względów technicznych niezbędne będzie zalogowanie się na Walne Zebranie 18 marca 2023 już o godzinie 9:45. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji. W strefie zamkniętej na stronie internetowej PTOO znajdują się projekty aktów prawnych, które będziemy chcieli poddać głosowaniu w trakcie Walnego Zebrania. W trakcie Walnego Zebrania przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności obecnego Zarządu. Przypominamy wszystkim Członkom, że statutowym obowiązkiem jest czynne uczestniczenie w działalności PTOO, co w pierwszej kolejności dotyczy uczestnictwa w Walnych Zebraniach (§20 lit. „c” Statutu PTOO). W przypadku uzasadnionej nieobecności prosimy o upoważnienie innego członka do reprezentacji podczas Walnego Zebrania. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie ptoo.pl  w zakładce „do pobrania”. Skan podpisanego pełnomocnictwa należy przesłać do Biura PTOO drogą mailową na adres biuro@ptoo.pl najpóźniej do 10 marca 2023 r., a oryginał – pocztą tradycyjną do dnia Walnego Zebrania do biura w Sieradzu.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego 18 marca 2023 r.
18 marca 2023 r. (sobota) godz. 10:00 (drugi termin godz. 10:15)

1. Otwarcie + wprowadzenie techniczne do zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie przedstawionego porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Etyki Optometrii (KEO).
6. Przedstawienie składu Komisji Odwoławczej KEO.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa z działalności Towarzystwa.
8. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Towarzystwa.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Komisji Etyki Optometrii (KEO).
11. Sprawozdanie Konsultanta ds. Edukacji.
12. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi.
14. Głosowanie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyboru i Działania Komisji Odwoławczej (KO).
15. Głosowanie w sprawie powołania Komisji Odwoławczej KEO.
16. Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Etyki Optometrii (KEO).
17. Głosowanie w sprawie wynagradzania członków Zarządu PTOO za pracę nad organizacją wydarzeń edukacyjnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie zebrania.

W dniu 19 marca 2023 o godzinie 10:00 zapraszamy do udziału w szkoleniu z farmakologii. Szkolenie tylko dla osób, które wezmą udział w Walnym Zebraniu PTOO.

Zarząd PTOO zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian w porządku obrad, nie później jednak niż na 10 dni przed terminem zebrania. Ewentualny nowy porządek obrad zostanie podany do wiadomości członków PTOO drogą mailową najpóźniej 7 dni przed datą zebrania.

 

Zarząd PTOO

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies