STANOWISKO PTOO ws. SARS-CoV-2 – 25.03.2020

STANOWISKO PTOO W SPRAWIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OPTOMETRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-CoV-2 NA DZIEŃ 25.03.2020

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki przyjmuje rekomendacje krajowego konsultanta ds. okulistyki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii. Treść rekomendacji konsultanta ds okulistyki prof. Marka Rękasa znaleźć można pod linkiem: Rekomendacje Krajowego Konsultanta ds. Okulistyki
Stanowisko ma na celu regulację wykonywanych świadczeń z zakresu optometrii. Ze względu na dynamiczny charakter trwającej epidemii mogą one ulegać zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji. Zaznaczamy, że stosowanie się do zaleceń nie gwarantuje uniknięcia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Rozszerzając zalecenia Zarządu PTOO w związku z pojawieniem się koronawirusa na dzień 16.03.2020 : PTOO ws. SARS-CoV-2 15.03.2020 i korzystając z ww. rekomendacji:

Zalecenia dot. organizacji pracy w gabinecie optometrycznym
1. Wszystkie wizyty planowe ambulatoryjne w miarę możliwości powinny zostać odwołane, szczególnie w przypadku pacjentów w wieku powyżej 60 lat. Jednocześnie należy utrzymać gotowość placówek ambulatoryjnych do świadczenia usług w trybie pilnym.
2. W trakcie wizyty pacjentowi może towarzyszyć najwyżej 1 osoba (opiekun/ małżonek/ rodzic)
3. Organizując pracę należy stosować wielopoziomowy system kwalifikacji pacjentów oparty o wywiad epidemiologiczny w celu wykluczenia osób z grupy wysokiego ryzyka zakażenia SARS- CoV-2 (telefonicznie, przy wejściu do budynku, na poziomie rejestracji i w gabinecie). Stosowany system zależy od organizacji pracy w danej placówce medycznej (do wykorzystania załączona ankieta).
4. Po wejściu do budynku placówki medycznej, każdy pacjent musi zdezynfekować ręce. W miarę możliwości należy zmierzyć temperaturę ciała metodą bezdotykową. Jeżeli pacjent ma temperaturę równą lub wyższą niż 38° C z objawami lub bez objawów z dolnych dróg oddechowych to wizytę optometryczną należy odroczyć i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki zgodnie z procedurami, chyba, że jest to stan nagły należy realizować wizytę zgodnie z procedurami placówki medycznej.
5. Nie wykonywać badań diagnostycznych w trakcie których dochodzi do wytworzenia areozolu-pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą air-puff.
Zalecenia dot. zasad higieny osobistej
1. Należy myć ręce przed i po każdym kontakcie z pacjentem.
2. Nie dotykać nosa lub twarzy rękami.
3. Należy używać rękawiczek jednorazowych do otwierania drzwi, używania lampy szczelinowej itp. rękawiczki jednorazowe należy wyrzucić po każdym użyciu.
​4. Należy dezynfekować klamki i powierzchnie dotykowe środkiem dezynfekującym.
5. Optometrysta i pacjent nie powinni mówić podczas badania w lampie szczelinowej (pomimo czyszczenia osłon po każdym pacjencie).
6. Należy zwrócić uwagę na dezynfekcję przyborów do pisania, klawiatury i innych akcesoriów z którymi miał kontakt optometrysta lub pacjent. Dezynfekcja i jej zakres powinna odbywać się zgodnie z procedurami opisanymi w danej placówce medycznej.
Zalecenia dot. środków ochrony osobistej
1. Fartuch jednorazowy
2. Maska chirurgiczna, maska FFP2 i FFP3
3. Przyłbice ochronne, gogle, okulary ochronne
Stosowanie środków ochronnych osobistej należy uzależnić od stopnia zagrożenia:
a) duże zagrożenie -pacjent podejrzany, pilny – środki ochrony osobistej 1,2,3
b) małe zagrożenie wizyta planowa -środki z grupy 2 oraz 3 w miarę możliwości
ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA
Imię i nazwisko:
PESEL:
1) Czy w ostatnich 14 dniach przebywał(a) Pan(i) w rejonach występowania koronawirusa?
o Tak
o Nie
2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem?
o Tak
o Nie
3) Czy występują u Pana(i) objawy:
o Gorączka
o Kaszel
o Uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza
DATA WYPEŁNIENIA I CZYTELNY PODPIS PACJENTA
PIECZĄTKA I CZYTELNY PODPIS OSOBY REJESTRUJĄCEJ/OPTOMETRYSTY
Zalecenia i ankietę wstępnej kwalifikacji oparto całkowicie na stanowisku konsultanta krajowego ds. okulistyki w sprawie prowadzenia działalności leczniczej w związku z epidemią SARS-CoV-2 z dnia 24.03.2020.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies