ŚRODOWISKOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII

14 stycznia 2009 roku w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w W arszawie podpisane zostało porozumienie powołujące Środowiskową Komisję Akredytacyjną Optyki Okularowej i Optometrii, niezależnej struktury, będącej reprezentacją środowiska optyków okularowych i optometrystów, uczelni oraz szkół i działającej na rzecz jakości kształcenia. Sygnatariuszami tego porozumienia były osoby reprezentujące uczelnie wyższe, kształcące optyków okularowych i optometrystów, nauczyciele szkół policealnych, kształcących optyków i optometrystów, osoby zajmujące się zawodowo optyką okularową i optometrią – związane z Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną oraz Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki.


W wyniku dyskusji ustalono, że Środowiskową Komisję Akredytacyjną Optyki Okularowej i Optometrii tworzyć będą docelowo uznani specjaliści z zakresu optyki okularowej i optometrii reprezentujący organizacje, uczelnie i szkoły związane z nauczaniem optyki okularowej i optometrii, ale działających w Komisji we własnym imieniu: 8 osób związanych z uczelniami wyższymi, kształcącymi optyków i optometrystów; 4 osoby związane ze szkołami średnimi, kształcącymi w zawodzie optyka okularowego; 3 osoby związane zawodowo z optyką okularową oraz organizacją samorządu zawodowego (KRIO); 3 osoby wykonujące zawód optometrysty i wywodzące się z Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO).

Uzgodniono, że do czasu przyjęcia statutu oraz zdefiniowania wszelkich procedur i zasad działania Środowiskowej Komisji funkcję jej przewodniczącego pełnić będzie prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

Treść Porozumienia
„My niżej podpisani powołujemy Środowiskową Komisję Akredytacyjną Optyki Okularowej i Optometrii, niezależną strukturę będącą reprezentacją środowiska optyków okularowych i optometrystów, uczelni oraz szkół, działającą na rzecz jakości kształcenia. Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie uczelni i szkół w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w Europie i w świecie. Działania te zmierzać będą do zapewnienia absolwentom wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności uczelni i szkół. Komisja realizuje swoją misję poprzez dokonywanie ocen zakresu i jakości kształcenia. Nadrzędną wartością, którą Komisja kieruje się w swoich pracach jest obiektywizm ocen i opinii. Troską Komisji jest to, by jej oceny pozostawiały szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies