Optometrysta czy Optometrystka?

W ostatnim czasie doszło do kilku dyskusji na temat nazwy odnoszącej się do osoby wykonującej zawód specjalisty ochrony wzroku. We wszelkich dokumentach prawnych istnieje zawód optometrysty – nazwa ta wykorzystuje formę męsko-neutralną określającą wszystkich specjalistów. Jednak zgodnie z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez niektóre specjalistki i w odniesieniu do rekomendacji Rady Języka Polskiego Zarząd Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki pochylił się nad zagadnieniem zwiększenia symetrii co do wykorzystywania nazw męskich i żeńskich zgodnie z zasadami języka polskiego.

W opinii Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki każdy specjalista wykonujący zawód optometrysty ma prawo wyboru tytułowania się zgodnie z własnym wyborem. Co za tym idzie ma możliwość wyboru formy:
Optometrysta, lub
Optometrystka.
W naszej opinii nie istnieje żadne przeciwwskazanie do używania formy żeńskiej i co więcej do zachęcania pracodawcy do równomiernego używania obu form w komunikacji.

Jeśli weźmiemy to pod uwagę to nasunie się pytanie: dlaczego nie istnieje ogólny dualizm form nazw zawodów? Jest to spowodowane dostosowaniem aktów wewnętrznych towarzystw i stowarzyszeń do obowiązujących aktów prawnych. Zmiany w obrębie nazwy zawodu może dokonać jedynie ustawodawca w drodze aktu normatywnego. Dotyczy to bezwzględnie każdego zawodu. Dlatego też Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, jako stowarzyszenie naukowe, nie jest władne aby dokonać zmian w tym obrębie. Co za tym idzie zgodnie z przyjętą nomenklaturą, podobnie jak inne towarzystwa i stowarzyszenia, w aktach wewnętrznych stosuje nazwę zawodu wynikająca z rozporządzenia/ ustawy właściwej dla danego zawodu. (W porozumieniu do zapisów statutu PTD, PTF, KIF, PTE).

Przy okazji prac nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych (UD328) różne organizacje zawodowe i naukowe podejmowały próby wprowadzenia podwójnej formy nazwy zawodu do wyżej wymienionego aktu prawnego. Jednak zgodnie z:

  • Uwagami stowarzyszeń w ramach dialogu publicznego (RCL data publikacji 09.01.2023),
  • Raportem z Komisji Prawnych przy Komitecie Stałym Rady Ministrów (RCL data publikacji: 15.02.2023),

ustawodawca nie będzie wprowadzać zmian w nazwach zawodów w treści ustawy. Dodatkowo w ustawie nie ma zapisu o posługiwaniu się tytułem zawodowym, który w jakikolwiek sposób wymuszałby określenie formy nazwy zawodu zgodnego z ustawą (jak w przypadku fizjoterapeuty).

Podsumowując: jako Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki chcemy podkreślić, iż każdy specjalista i każda specjalistka ma możliwość wyboru formy tytułowania się w trakcie wykonywania zawodu optometrysty.  Co więcej PTOO nie będzie narzucało formy niezgodnej z zapisami ustawy i innych, istniejących już aktów prawnych. Wewnętrzne dokumenty Towarzystwa również są spójne z zapisami aktów wyższych w kwestii nazewnictwa. Jednak zgodnie z zasadami naszego rodzimego języka macie Państwo możliwość używania formy Optometrysta lub Optometrystka zgodnie z własnym upodobaniem.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies