Odpowiedź z Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia na pismo PTOO z dnia 16 lipca 2022

Szanowni Państwo,

30 września 2022 otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia na pismo PTOO z dnia 16 lipca 2022, w którym zwróciliśmy się do Ministerstwa z prośbą o interpretację zapisów ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1352).

Po wejściu w życie ustawy informowali nas Państwo, że ze względu na brak wyszczególnienia zawodu optometrysty w wyżej wymienionym dokumencie pracodawcy mogą różnie interpretować przepisy, a co za tym idzie – wyliczać różne minimalne stawki wynagrodzenia. W opinii Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki nasz zawód powinien być klasyfikowany do grupy 5*, dzięki czemu przysługiwałby nam współczynnik 1,02 średniego wynagrodzenia brutto.

Uzyskana odpowiedź jest bardzo obszerna, postaramy się jednak przybliżyć najważniejsze fakty zawarte w dokumencie.

W początkowych akapitach radca prawny dokonuje szerokiej analizy definicji zawodu medycznego oraz niezbędnych kwalifikacji pracownika, wymaganych na danym stanowisku. Należy jednak podkreślić, że przypisanie pracownika do danej grupy zawodowej zależy od ustalonego przez zakład pracy regulaminu lub warunków umowy o pracę, a nie od faktycznego stanu posiadanych przez pracownika kwalifikacji. Pracodawca w pewnych granicach, określonych przepisami prawa, ma możliwość decydowania o tym, jakie wymogi mają spełniać osoby zatrudniane przez niego w podmiocie leczniczym.

W tym miejscu warto też podkreślić, iż w opinii Ministerstwa Zdrowia osoby, które zdobyły wykształcenie kwalifikujące je do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wykonują zawód medyczny. W przypadku optometrystów są to osoby, które w toku kształcenia ukończyły studia wyższe lub podyplomowe, obejmujące minimum 600 godzin z zakresu optometrii. Tacy optometryści mogą być zatrudniani w podmiotach leczniczych prowadzących obrót wyrobami medycznymi z zakresu narządu wzroku podstawie rozporządzenia (nr 26/2022/DSOZ) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 04.03.2022 r. W podmiotach leczniczych zaopatrzenie w wyroby optyczne realizowane jest przy stałej obecności:

– optyka okularowego lub

optometrysty – z co najmniej rocznym stażem pracy w zawodzie.

W przypadku zaopatrzenia w soczewki kontaktowe pacjentów ze stożkiem rogówki lub dużą anizometropią w godzinach realizacji  świadczeń wymagana jest stała obecność:

– lekarza okulisty lub

optometrysty – z co najmniej rocznym stażem pracy w zawodzie.

Ostatecznie Ministerstwo Zdrowia przychyla się do opinii Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, uznając, iż zawód optometrysty powinien zostać zakwalifikowany do grupy 5* wraz z przysługującym mu współczynnikiem 1,02. Jednocześnie radca prawny ponownie podkreśla, że zakwalifikowanie pracownika do danej grupy zawodów jest określone wymaganiami stawianymi mu na jego stanowisku pracy w podmiocie leczniczym przez pracodawcę. Dyskutowana ustawa nie wyłącza w żadnym miejscu przepisów ogólnych Kodeksu pracy. Uprawnienia do wszelkich kontroli w zakresie wykonywania przepisów określających wysokość wynagrodzeń zasadniczych posiada Państwowa Inspekcja Pracy, a ewentualne spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy.

Treść pełnej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia dostępny jest dostępna poniżej:

Życzymy miłej lektury

Konrad Abramczuk
Sekretarz PTOO

*grupa V – farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik medyczny wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymogiem wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka i położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies