Komisja etyki

Dr Wojciech Kida

Przewodniczący Komisji Etyki

Dr hab. n. med. Anna Przekoracka-Krawczyk

WICEPRZEWODNICZĄCA Komisji Etyki

Mgr Alicja Brenk-Krakowska

Członek Komisji ETYKI

Dr Maciej Perdziak

Członek Komisji Etyki

Dr n.med. Marta Uzdrowska

Członek Komisji Etyki